InnovAlps

innovalps

 

InnovAlps: Inovativni pristopi regionalnega razvoja za zavarovana območja in njihove regije

Širom Alp se vse več zavarovanih območij vključuje v trajnostni regionalni razvoj. Skupaj z ostalimi deležniki oblikujejo nove strategije, skupne projekte in produkte, ter tako razvijajo nove ideje, znanje in mreže na svojem območju. Te izkušnje so lahko zelo koristne ostalim zavarovanim območjem in regijam, saj lahko služijo kot vir navdiha, izmenjava dobrih praks pa lahko spodbudi vzajemno učenje. Ravno takšne izmenjave želi podpreti projekt InnovAlps ter tako prispevati k bolj trajnostnemu regionalnemu razvoju alpskih zavarovanih območij.

InnovAlps se posveča iskanju inovativnih pristopov regionalnega razvoja. Tovrstni pristopi in strategije lahko odprejo nove poti gospodarskega in družbenega razvoja ter tako vzpodbudijo regionalne spremembe. Projekt se posebej posveča upravljavskim politikam tovrstnih novih pristopov s poudarkom na partnerstvih in deležnikih.

Kot podpora izmenjavi inovativnih pristopov med zavarovanimi območji, ALPARC tesno sodeluje s tremi izbranimi pilotnimi regijami v Avstriji, Franciji in Švici. Z uporabo metode učne klopi (»bench learning«) ter nizom delavnic, bodo imeli regionalni in lokalni deležniki iz pilotnih območij možnost predstavitve in pogovora o svojih pristopih k trajnostnemu regionalnemu razvoju. Kot rezultat bo projekt InnovAlps predstavil izbor inovativnih pristopov zavarovanih območij v Alpah. Tako pristop kot rezultati bodo služili kot primer kako pripraviti okolje za ustvarjanje novih idej, ter vzpostavili inovativno vzdušje za kapitalizacijo izkušenj od drugod v regijah kot tudi zavarovanih območjih.

InnovAlps survey

Large or small scale, formal or informal, big budget to small budget – we are looking for new and creative ideas and approaches that promote new pathways for rural development in the Alps, in accordance with nature, landscape and a inhabitants’ quality of life. The approach should be new (to the region), integrate different sectors and competences and be capable of inducing a spirit of change in the regional context. We would like to ask you to take 5 to 10 minutes and complete this survey online. 

 

take the survey

 

Pilotne regije

Tri pilotne regije projekta InnovAlps, ki so navedene spodaj z inovativnimi pristopi sledijo integriranemu regionalnemu razvoju. Njihova organiziranost stremi k principom dobrega upravljanja in so kot take motivirane za izmenjavo strategij in projektov.

 

Podrobnosti projekta

Poudarek Regijski in krajinski parki
Trajanje 01/2014 - 10/2016
Kontakt info@alparc.org

 

This project is supported by the Federal Office for the environment FOEN (CH).

Podkategorije