Iniciativa za ekološki kontinuum

Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR) in Alpski program WWF se za varstvo biotske raznovrstnosti na območju Alp zavzemajo od leta 2002. Vsealpski, čezmejni način obravnavanja te problematike, kot so si ga izbrale omenjene štiri organizacije, je v nasprotju s perspektivo njihovih matičnih držav popolnoma nov pristop na področju alpskega naravovarstva.

 

Na tej podlagi so organizacije junija 2007 začele skupno iniciativo. Poimenovale so jo Iniciativa za ekološki kontinuum. Finančno jo podpira švicarski Sklad za naravo MAVA. Poglavitni cilj iniciative je vzpostavitev in obnova ekoloških povezav med posameznimi območji, ki so pomembna za varstvo narave v alpskem prostoru.

Iniciativa za ekološki kontinuum je postavila temelje za dolgoročno ekološko omrežje v Alpah. Partnerji Iniciative za ekološki kontinuum delujejo zlasti na naslednjih treh področjih:

  • spodbujajo in spremljajo: platforma Alpske konvencije za ekološko povezanost in projekt ECONNECT sta nastala prav zaradi prizadevanj pobude ekološkega kontinuuma;
  • posredujejo strokovno znanje in izkušnje: na vsealpski ravni usklajena metoda, seznam potencialnih ukrepov povezovanja habitatov, baza podatkov s publikacijami in informacijami o strokovnjakih in projektih pomagajo predstavnikom zavarovanih območij, upravam in okoljskim organizacijam pri izvajanju povezovalnih ukrepov;
  • ustvarjajo zavest: nosilce političnih odločitev prepričajo o pomenu habitatov, povezanih na vsealpski ravni, in pripravijo ljudi, da tudi sami prispevajo k povezovanju habitatov.

 

Povezave

Alpska ekološka mreža Ta domača stran je namenjena Iniciativi za ekološki kontinuum partnerstva ALPARC/CIPRA/ISCAR kakor tudi Platformi ekološko omrežje Alpske Konvencije. Poleg seznama aktualnih publikacij in dogodkov na to tematiko je na voljo tudi iskalnik, ki omogoča iskanje strokovnjakov z različnih področij ekoloških mrež.        


Resources linked to the article

Catalogue of possible measures to improve ecological connectivity
 The measure catalogue has been elaborated in the frame of the Ecological Continuum Initiative. It lists 69 exemplary measures from all Alpine countries that can contribute to the implementation of ecological networks. The measures show how areas or structures can be created, conserved or restored so that they can play a role as connecting elements within an ecological network. The measure catalogue has been developed as an instrument to be used by the pilot regions of the Continuum and the ECONNECT projects. Nevertheless it can and should be used by other regions and actors in and outside the Alps who want to improve ecological connectivity. The catalogue gives examples and ideas and practical information such as contact persons and references. Additionally, an evaluation of economic and ecologic aspects has been done for each measure. The catalogue gives also an overview on the sectors and fields that are important when it comes to improving ecological connectivity. An excel table with summarised descriptions of all measures is part of the catalogue. It can be used as a database in order to select…