Resources linked to the article

Guidelines on Wilderness and wild areas in Natura 2000
Natura 2000 protects areas of high biodiversity value across the European Union. It is the largest coordinated multi-national network of protected areas in the world, covering more than 18% of the European terrestrial territory of the Member States as well as significant marine areas. As establishment of Natura 2000 nears…
Natura 2000 in alpine region
Natura 2000 in the alpine region Natura 2000 in the alpine region Natura 2000 in the alpine region Official Publication of the European Communities, 2006, 12p.        
Dosje N°13: Natura 2000 in Smaragd: izvajanje v Alpah in Karpatih – izmenjava metod med upravljavci zavarovanih območij v Alpah in Karpatih
Dosje N°13: Natura 2000 in Smaragd: izvajanje v Alpah in Karpatih – izmenjava metod med upravljavci zavarovanih območij v Alpah in Karpatih V dokumentu je zbrano gradivo posveta o vzpostavitvi omrežij Natura 2000 in Smaragd v Alpah in Karpatih, ki je oktobra 2004 potekal v Neukirchnu (A). Posvet je bil priložnost za okrepitev sodelovanja med upravljavci Alp in Karpatov.  
Dosje N°05: Natura 2000
   Dosje N°05: Natura 2000: zavarovana območja in predlagana območja   Alpska mreža je pripravila prvi seznam območij Natura 2000 v zavarovanih območjih v Alpah ali v njihovi bližini.