Projekt WeWild 2017-2018

bandeau wewild VD

 

Motenje živali pozimi: razvoj skupne komunikacijske strategije

Med našim mednarodnim seminarjem "Wildlife and winter sport activities", ki je potekal marca 2016, je bila s strani članov in drugih udeležencev izražena močna želja po oblikovanju skupnega pristopa. ALPARC želi s projektom WeWild razviti – za alpska zavarovana območja – skupno komunikacijsko strategijo in instrumente za osveščanje, da bi se zmanjšali moteči vplivi zimskošportnih rekreativcev na prosto živeče živali.


Cilji

Poslati zimskošportnim rekreativcem v Alpah skupno sporočilo osveščanja

  •     Združiti znanje in izkušnje strokovnjakov s celotnega alpskega loka;
  •     Zasnovati skupno komunikacijsko strategijo, primerno za uporabo v mednarodnem obsegu;
  •     Razviti komunikacijske instrumente za širjenje informacij (grafično predstavitev, spletno stran in videposnetke);
  •     Iskati nova partnerstva s: planinskimi društvi, vladami, okoljskimi organizacijami, podjetji sektorja outdoor.


Sodelovanje

V okviru projekta WeWild bomo leta 2017 zbrali strokovnjake alpskih zavarovanih območij in zainteresirane partnerje na dveh delavnicah. Posebna delovna skupina projekta bo usklajevana na vsealpski ravni.
Prva delavnica, ki bo potekala 23. in 24. marca 2017, bo namenjena medsebojni izmenjavi izkušenj iz kampanj osveščanja ter razvijanju vsebin in skupnih instrumentov komunikacijske strategije.
Druga delavnica, novembra 2017, bo namenjena izpopolnitvi in potrditvi elaboratov.


Predvideni rezultati

Instrumenti osveščanja bodo od januarja 2018 na razpolago za uporabo s strani članov Alparca, projektnih partnerjev in drugih deležnikov mreže. Prek partnerstev s še drugimi deležniki, festivali in športnimi prireditvami bomo poskrbeli za razširjanje instrumentov in izvajanje srednjeročne komunikacijske strategije. Zaključna konferenca leta 2018 v Franciji bo naši pobudi dala dodaten zagon: na njej bodo predstavljeni doseženi rezultati in k tematiki projekta bo pritegnjeno veliko število deležnikov z vsega alpskega loka.

Projekt je financiran s strani Zvezne agencije za zaščito narave (BfN, Nemčija) s sredstvi Zveznega ministrstva za okolje, zaščito narave, gradbeništvo in jedrsko varnost (BMUB, Nemčija).

RZ Logo BfN 2014 CMYK EN recadré 3BMUB Office en supported recadré 3

 

 

 


Alparcov koordinator projekta: Dominik Cremer-Schulte | info@alparc.org | Skype
Spletna stran: www.alparc.org/wewild

WeWild project: The initiative grows through two further workshops in France and Italy
After a first workshop in Vorarlberg last March, ALPARC has recently organised two further workshops in Les Ecrins National Park (France) and in the nature parks of the Ossola Valleys (Italy) in the frame of the WeWild project. The aim of the project and its growing working group is the…

Project development

Project development

The first workshop of the project took place in Vorarlberg at the end of March 2017. To find out more about it, see this article.

 

It provided us with some original ideas for a joint communication strategy and allowed us to discuss the needs of individual protected areas and campaigning organisations. Based on these results, ALPARC has started working on a joint communication strategy that will also frame the creation of joint communication tools. The strategy’s aim is to raise awareness of outdoor recreationists in the Alps using international cooperation, exchange and communication. Based on a positive, non-regulatory attitude, its aim is to gain momentum, increase visibility of existing campaigns and contribute to eco-friendly behaviour in snow and outdoor sports. For more information, see also our recent newsletter article here.

 

ALPARC will organise a second WeWild workshop in November in the Aree protette dell’Ossola, Italy. It will focus on presenting the strategy and its tools, and plan the communication actions across the different Alpine countries.