Zavarovana območja

Zavarovana območja igrajo izredno pomembno vlogo pri ohranjanju izjemne naravne in kulturne dediščine Alp in pri upravljanju s turističnimi toko.
Pomembno vlogo imajo tako pri oblikovanju strategij za ohranjanje alpske dediščine (narava, znanje, kultura) kot tudi pri zasnovi in usmerjanju nekaterih ključnih dejavnosti v gorskem svetu (turizem, gorsko kmetijstvo, pašništvo, gozdarstvo…).

Številna zavarovana območja alpskega masiva povezujejo skupni življenjski prostor ter skupne vrednote. Zavarovana območja tako že številna leta sodelujejo v okviru , kar jim omogoča usklajevanje njihovih dejavnosti ter izmenjavo znanj in izkušenj . mreže ALPARC