SL

Kdo smo

ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah, je bil ustanovljen leta 1995, , da bi podprli izvajanje Alpske konvencije, zlasti protokola »Varstvo narave in urejanje krajine«. Od leta 2013 je ALPARC društvo, ki deluje v skladu s francoskim zakonom z dne 1. julija 1901, njegove dejavnosti pa se izvajajo na obširnem območju od francoskih do slovenskih Alp.

Cilji in dejavnosti

Glavni cilj društva je spodbujati izmenjavo strokovnega znanja, tehnik in metod med upravljavci vseh velikih zavarovanih območij v Alpah, kot so narodni parki, regijski naravni parki, naravni rezervati, biosferni rezervati, območja tišine, območja svetovne dediščine Unesca, geološki rezervati in območja, ki imajo status posebne zaščite. Ta izmenjava zavarovanim območjem omogoča, da sodelujejo in izvajajo projekte, ki jih morda ne bi bili sposobni izpeljati z zgolj lastnimi močmi. V okviru mednarodnega sodelovanja ALPARC deluje kot regionalni posrednik med institucijami, lokalnimi akterji in alpskimi skupnostmi s ciljem uresničevanja Alpske konvencije. ALPARC s svojimi dejavnostmi prispeva tudi k uresničevanju Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP), in sicer dejavno sodeluje v akcijski skupini 7.

Glavne dejavnosti Alparca se delijo na storitve, projekte in dogodke. Svoje dejavnosti izvaja v okviru treh prioritetnih področij: Biotska raznovrstnost in ekološko povezovanje, Regionalni razvoj in kakovost življenja, Izobraževanje za trajnostni razvoj v Alpah.

Ta tri področja Alparcu omogočajo, da regionalno pristopa h globalnim problemom, kot so podnebne spremembe, ohranjanje narave in trajnostni razvoj. Poleg tega si ALPARC prizadeva za krepitev ozaveščenosti splošne javnosti in zlasti alpske mladine glede okoljskih izzivov.

Kako?

ALPARC uresničuje svoje cilje:

  • z organiziranjem dogodkov in delavnic
  • s spodbujanjem širjenja informacij o skupnih temah in z urejanjem publikacij
  • prek sodelovanja z drugimi mednarodnimi ustanovami, organizacijami in mrežami
  • tako da za alpska zavarovana območja in v sodelovanju z njimi razvija ter usklajuje mednarodne, zlasti evropske projekte
  • s ponudbo storitev, kot je iskanje projektnih partnerjev, ustvarjanje strokovnega znanja o različnih temah, izmenjava podatkov, imenikov in podatkovnih baz, pomoč pri izdelavi zemljevidov ter logistična in jezikovna pomoč

Ključne letnice:

Picture

Francija predstavi idejo o ustanovitvi mreže zavarovanih območij v Alpah

1994
Picture

Ustanovitev Alparca med prvo mednarodno konferenco zavarovanih območij v Alpah v Narodnem parku Écrins (FR)

1995
Picture

Priprava osnutkov pravil in predpisov Mreže zavarovanih območij v Alpah (ALPARC); uradno priznanje prispevka Alparca k uresničevanju Alpske konvencije

2000
Picture

Izvedba Konference evropskih gorskih zavarovanih območij

2002
Picture

Usmerjevalni odbor Alpske konvencije zaupa Alparcu izdelavo študije o ekoloških koridorjih in čezmejnih območjih

2004
Picture

ALPARC praznuje deseto obletnico obstoja

2005
Picture
Picture

Delovna enota Alparca postane »Task Force zavarovana območja« pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije

2006
Picture

Uradna vzpostavitev partnerstva z organizacijami CIPRA, ISCAR in WWF pod okriljem Iniciative za ekološki kontinuum

2007
Picture

ALPARC skupaj s partnerskimi organizacijami začne izvajati velikopotezni projekt urejanja ekoloških koridorjev s ciljem vzpostavitve pravega ekološkega omrežja
Pogodbene stranke Alpske konvencije skupaj s Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biotski raznovrstnosti podpišejo Memorandum o sodelovanju.  

2008
Picture

ALPARC postane koordinator dejavnosti Platforme »Ekološko omrežje« Alpske konvencije

2009
Picture

Januarja ALPARC pridobi pravni status »društva« v Franciji in se tako loči od Stalnega sekretariata Alpske konvencije. Februarja ALPARC in Alpska konvencija podpišeta Memorandum o sodelovanju, katerega namen je olajšati sodelovanje med organizacijama in omogočati sinergije v obojestransko korist.

2013
Picture

ALPARC praznuje dvajseto obletnico obstoja.
ALPARC organizira prvo izdajo mednarodnega dogodka »Mladi na vrhu« z namenom povezovanja alpske mladine z njihovo dediščino in naravo.

2015
Picture

ALPARC začne z dejavnostmi na področju »Regionalnega razvoja in kakovosti življenja« v okviru projektov InnovAlps in WeWild

2016
Picture

ALPARC je vodilni partner evropskega triletnega projekta Alpine Space ALPBIONET2030 za alpske prosto živeče živali in rastline ter projekta YOUrALPS za vzpostavitev strukture izobraževanja za gore ter učinkovitejšo praktično uresničevanje vrednot in znanj v zvezi z gorami. ALPARC postane partner evropskega dvoletnega projekta Alpine Space GaYA za krepitev participacije mladih pri upravljanju v Alpah.

2017
Picture

Začetek kampanje »Be Part of the Mountain« za omejevanje vplivov zimskošportnih rekreativcev na alpske živali

2018
Picture

11. aprila je bila v Naravnem parku Nagelfluhkette (Balderschwang, Nemčija) uradno ustanovljena nova regijska platforma Alparca »ALPARC CENTR’ALPS«, da se mreži omogoči krepkejša regionalna prisotnost in tesnejši stiki

2019
Picture

ALPARC praznuje svojo 25. obletnico v Monêtier-les-Bains, Ecrins narodni park.

2021
Picture

S 5 projektnimi partnerji OpenSpaceAlps in 10 projektnimi partnerji HEALPS2 so ALPARC in projektni partnerji uspešno zaključili te projekte Alpine Space.

2022
Picture

Regionalna platforma ALPARC CENTR'ALPS ima kontaktno točko z lastnim osebjem v Immenstadtu (DE).

2022

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah