SL
Be part of the mountain

Be part of the mountain

screen12.jpgIdeja

Za zimskošportne navdušence so Alpe vse bolj privlačne, tudi izven smučarskih centrov. Sodobni trendi prostočasnih dejavnosti, ki so povezani s turno smuko, smučanjem izven urejenih smučišč in pohodništvom s krpljami, so zelo povečali število zimskih obiskovalcev zavarovanih območij in drugih občutljivih alpskih ozemelj, kar pomeni tudi močnejši vpliv na prostoživeče živali in alpsko okolje.

Čeprav si številne organizacije in javne ustanove v alpskih deželah že dolgo prizadevajo za ozaveščanje javnosti, motenje prostoživečih živali in z njim povezani vplivi še vedno zbujajo veliko zaskrbljenost na mnogih območjih. Za krepitev ozaveščenosti rekreativcev o tem problemu in kot prispevek k večji vidnosti številnih že obstoječih pobud je ALPARC, mreža zavarovanih območij v Alpah, razvil skupno obveščevalno kampanjo: »Be part of the mountain«.

Naše poslanstvo

Ljudje smo del alpskega okolja. Zato morajo osebe, ki se ukvarjajo s športi na prostem, spoštovati naravo in prostoživeče živali v Alpah ter ravnati odgovorno z namenom njihovega ohranjanja. Dandanes je za veliko negativnih vplivov bolj odgovorna nevednost kot pa zlonamernost.

  • Verjamemo, da naravna območja v Alpah predstavljajo za družbo številne koristi z vidika zdravja in dobrega počutja, vendar je treba izvajati ustrezne ukrepe za izobraževanje in zaščito, da se bodo ohranila tudi za prihodnje generacije.
  • Verjamemo, da z obveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem rekreativcev lahko veliko prispevamo k ohranjanju narave in k trajnostnemu sožitju med športi na prostem in prostoživečimi živalmi v Alpah.
  • Verjamemo, da z združevanjem moči z namenom ozaveščanja ter z medsebojno izmenjavo znanja, izkušenj in instrumentov lahko povečamo svojo učinkovitost in se učimo eden od drugega.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke